Policy/rutiner Söderköpings RS

Söderköpings ryttarsällskap har arbetat fram flertalet rutiner som är bra för dig som medlem att känna till. Allt för att upprätthålla en säker och bra miljö för såväl häst som ryttare.

Detta dokument önskar vi att samtliga medlemmar fyller i och skickar åter till oss på SRS, så vi har rätt kontaktuppgifter vid eventuellt olycksfall:

Kontaktuppgifter Ridskolan

Vid eventuell kris har SRS arbetat fram följande krisplan:

Krisplan Söderköpings Ryttarsällskap

Miljöpolicy SRS

Sociala medier 2024