Styrelsen

Styrelsen

 

För 2024 valdes denna styrelse på vårt årsmöte.

Har du frågor eller funderingar? Tveka inte att kontakta någon i styrelsen.

 

Ordförande: Thomas Nordén, 070-3727144, thomas.norden@ludvigfast.se ,

Kontaktperson mot ridskolan.

Kassör: Camilla Lindberg

Vice Kassör: Hans Krook, 070-6629204, hanskrook10@gmail.com

Sekreterare:

Vice sekreterare: 

Ledamot: Anna Ivarsson, 0707340885, anna.99.05@hotmail.com ,

Ledamot: Jennie Strand

Ledamot: Anna Björklund

Ledamot: Lisa Nordberg Mostafa

Suppleant: Carin Håkansson

Suppleant: Malin Asplund

US representant: Ebba Fäldt

Valberedare:

Nina Brundin

Emma Olin

Daniel Aspen

Revisor:

Helen Wetterhall

Majena