Samarbete med Arbetsmarknads­enheten

Under 2016 inledde SRS ett samarbete med Söderköpings kommuns arbetsmarknadsenhet och Plattform Söderköping.

Söderköpings kommun är i behov av arbetsplatser som kan erbjuda förstegsinsatser, dvs. ”ett första steg” mot arbetslivet, för människor som idag är arbetslösa och som behöver prova sin arbetsförmåga.

Arbetsmarknadsenhet (AME) har hittills inte kunnat erbjuda förstegsinsatser i någon större utsträckning och har även saknat en tillfredsställande miljö där det går att praktisera, rehabilitera och arbetsträna utifrån individens egna förmåga.

Under våren och sommaren 2016 arbetades det fram ett koncept, Grön Arena, där AME och SRS tillsammans tog fram arbetsuppgifter som kunde gagna både föreningen och kommunens behov av en arbetsplats med förstegplatser.

I detta samarbete så har kommunen arbetsledning- och handledningsansvar. De personer som erbjuds plats i verksamheten har individuella målplaner och har en tidsbegränsad ”anställning/placering”.

Under perioden som deltagaren arbetar i Grön Arena så ingår även arbetsförmågebedömningar genom arbetsterapeut vilket på sikt ska stödja deltagaren till förvärvsarbete eller studier/utbildning.

Vi på SRS är mycket glada över detta samabete, då dessa ”deltagare” med handledare hjälper till enormt mycket genom att t.ex. slå stolp, fixa staket, harva, måla staket, laga saker som går sönder. Vi är superglada över all hjälp vi får, som underlättar det dagliga arbetet! 

Här nedan följer en länk som tar dig till en infofilm om samarbetet – njut! 

https://www.youtube.com/watch?v=mbHf3fNSJQ4