Nyheter ifrån Östergötlands ridsportförbund!

Nyheter ifrån Östergötlands ridsportförbund!

2022-05-03 | Nyheter

SvRF har gått ut med en medlemsenkät som ni gärna får delta i, den handlar om det ideella engagemanget i föreningen och kan vara till stor hjälp i det fortsatta arbetet.

https://www.ridsport.se/Distrikt/ostergotlandsridsportforbund/Aktuellt/Egnanyheter/04-062/enkatfransvrf

Vad menar vi när vi pratar om är hästens välfärd och de fem domänerna? – en intressant och viktig föreläsning för alla hästvänner! Se inbjudan nedan:

https://www.ridsport.se/Distrikt/ostergotlandsridsportforbund/Aktuellt/Egnanyheter/04-062/hastvalfardochdefemdomanerna-vadinnebardet